Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5445

Đã truy cập : 43712430

Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

18/04/2019 07:44 Số lượt xem: 744
Sáng 17/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) nhằm thảo luận, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

 

Toàn cảnh Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thị xã, thành phố.

Các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, yêu cầu thực tiễn của địa phương và các quy định của pháp luật, tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND sẽ xem xét, quyết định những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Xem xét, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020; phê duyệt Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; Đề án Tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025; Phê duyệt Chủ trương đầu tư một số dự án... nhằm thực hiện các quy hoạch, lộ trình xây dựng, thúc đẩy phát triển đô thị, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét việc cụ thể hoá các quy định của cơ quan Trung ương để phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, gồm: Sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng quan họ, các Câu lạc bộ dân ca quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh…

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xem xét và quyết định đúng đắn, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Ngay sau khai mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Theo Cổng TTĐT tỉnh