Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5494

Đã truy cập : 43700947

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

17/10/2019 16:19 Số lượt xem: 2025
Chiều 16/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2016 - 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung phát biểu kết luận buổi giám sát.

Đoàn giám sát đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BVMT trên địa bàn tỉnh và trao đổi, thảo luận những giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong công tác BVMT. Qua giám sát cho thấy, công tác chỉ đạo về BVMT trên địa bàn tỉnh được tập trung đẩy mạnh, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước đang từng bước được củng cố; sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân vào các hoạt động BVMT được tăng cường, huy động nguồn lực, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng; chất lượng các báo cáo đánh giá tác động môi trường từng bước được nâng cao.
 
Từ năm 2016 đến tháng 7/2019, Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết, 9 Quyết định và 5 Kế hoạch về công tác BVMT. Đặc biệt, Bắc Ninh là tỉnh ban hành sớm nhất về Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng tại địa phương, theo đó giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi thải ra nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh được áp dụng theo đúng cột A của QCVN 40:2011/BTNMT.
 
Tổ chức trên 50 lớp tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên các tổ chức hội, đoàn viên thanh niên và cán bộ làm công tác môi trường. Các cuộc mít tinh hưởng ướng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4-6/5), Ngày môi trường thế giới (5/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... được tổ chức thường niên.
 
Kinh phí bảo vệ môi trường được quan tâm, từ năm 2016 đến nay, tổng chi sự nghiệp môi trường bố trí trong dự toán hằng năm là 1.675 tỷ đồng. Cùng với đó, xây dựng 227 trạm quan trắc định kỳ, 30 trạm quan trắc tự động; thẩm định, phê duyệt 604 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 69 Đề án bảo vệ môi trường; thẩm định và xác nhận 160 kế hoạch BVMT.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác thanh tra, xử lý vi phạm chưa được thường xuyên, xử lý chưa triệt để; một số doanh nghiệp chưa có ý thức trong việc BVMT, chưa tuân thủ nghiêm túc quy định BVMT; hoạt động của tổ vệ sinh môi trường chưa thường xuyên, tần suất thu gom rác thải còn thấp, không đảm bảo vệ sinh; công tác phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn vẫn chưa được thực hiện; việc thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn chưa được thực hiện, còn lúng túng, khó khăn, phức tạp, nước thải không qua xử lý xả thẳng ra môi trường gây ô nhiễm dẫn đến những bức xúc trong nhân dân...
 
Tại buổi giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị với các cơ quan chức năng một số vấn đề: tăng kinh phí chi cho sự nghiệp BVMT; có cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các Cụm công nghiệp do UBND xã, phường quản lý; hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị, công cụ lao động cũng như chính sách bảo hiểm cho công nhân thu gom rác thải sinh hoạt tại các thôn; bổ sung chỉ tiêu biên chế, cán bộ trong lĩnh vực BVMT các cấp...
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung ghi nhận những kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT thời gian qua.
 
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường từng bước khắc phục tồn tại trong quản lý, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, đưa Bắc Ninh phát triển theo hướng bền vững. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề năm “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân về công tác BVMT; quan tâm đầu tư, mua sắm, sửa chữa phương tiện vận chuyển; bảo hộ lao động cho tổ thu gom rác.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở ngành, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hỗ trợ mua BHYT cho người làm công tác thu gom rác tại các địa phương; chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện đúng quy định mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.
 
Đối với những kiến nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, trình Tỉnh ủy và các Bộ, ngành theo chức năng cụ thể.
Theo Cổng TTĐT tỉnh