Tổ chức Tổ chức

Sáng 08/10, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Quế Võ giai đoạn 2016 - 2020