Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt gần 60%

02/10/2019 07:43 Số lượt xem: 173
(BNP) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.734 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 16.623 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 59,81%, đứng thứ 8 cả nước.

Xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần thời trang Quốc tế Thuận Thành.

Cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 525 đơn vị trực thuộc; thực hiện thủ tục giải thể cho 155 doanh nghiệp và 126 đơn vị trực thuộc; 442 doanh nghiệp và 50 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động; 316 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại.

Tính riêng tháng 9, toàn tỉnh có 202 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1.322 tỷ đồng; thành lập 84 đơn vị Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15.602 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký hơn 232.788 tỷ đồng. Trong đó, 529 doanh nghiệp tư nhân; 8.348 Công ty TNHH Một thành viên; 4.411 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 2.314 Công ty cổ phần; cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 3.108 Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh.
 
S.T