Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX về kinh tế tập thể

15/10/2019 07:45 Số lượt xem: 710

(BNP) - Chiều 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, hoạt động khu vực kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến hết năm 2018, cả nước có hơn 100.000 Tổ hợp tác, gần 23.000 HTX, tăng 59% so với năm 2003; thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia; doanh thu bình quân đạt hơn 4,4 tỷ đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt khoảng 36,6 triệu đồng/năm. Cả nước có 74 Liên hiệp HTX, tăng 49 liên hiệp HTX so với năm 2003; các Liên hiệp HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh thu bình quân 1 Liên hiệp HTX là 944 triệu đồng/năm...

Tại Hội nghị, đại diện một số Bộ, ngành, tổ chức quốc tế, các địa phương, HTX điển hình đã tham luận đánh giá kết quả đạt được; nêu rõ những khó khăn trong quá trình triển khai như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của KTTT trong cơ cấu kinh tế - xã hội của địa phương; các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này ở nhiều nội dung như: tiếp cận vốn, đất đai… chưa khả thi, chưa đi vào cuộc sống. Công tác quản lý nhà nước về KTTT giữa các địa phương chưa đồng bộ… Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển KTTT, đồng thời đề xuất giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả lĩnh vực KTTT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết số 13. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành xác định phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; phát triển KTTT theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, phải tôn trọng giá trị, nguyên tắc hoạt động của các HTX, đề cao nguyên tắc dân chủ, tự nguyện cùng có lợi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển HTX, tổ hợp tác. Liên kết, hợp tác phát triển với các lực lượng kinh tế khác, nhất là với các doanh nghiệp, coi đây là phương thức hiệu quả nhất để nâng cao năng lực công nghệ và giải quyết các vấn đề thị trường cho nông nghiệp, nông dân trong giai đoạn phát triển tới. Phương châm “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” phải tiếp tục được quan tâm cụ thể hơn đối với HTX để tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm tiếp cận nguồn lực, cơ hội kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của tỉnh Bắc Ninh vào ngày 02/10 vừa qua. Các thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển HTX tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai mạnh mẽ các Nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của tỉnh nhằm nâng cao vai trò của KTTT trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới.

Tiếp tục rà soát, bổ sung kịp thời các cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các HTX trên cơ sở bám sát theo Luật HTX năm 2012. Cùng với đó, kết hợp, lồng ghép hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới, Đề án "mỗi xã phường một sản phẩm", các chủ đề lớn của tỉnh về môi trường, phát triển KTTT. Đồng thời, đưa nội dung định hướng, giải pháp phát triển KTTT vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

N.H