Tổng kết 10 năm thực hiện phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

10/07/2020 07:19 Số lượt xem: 349

(BNP) - Chiều 9/7, Ban Bí thư TƯ Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ; Vũ Đức Đam, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc vào nhiệm vụ cụ thể tại địa phương, đơn vị đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy được nâng lên; nhiều đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp được phát hiện và xử lý nghiêm minh; công tác phòng nghiện, cai nghiện và phục hồi sau cai nghiện có chuyển biến tích cực. Từ đó, góp phần tích cực vào công tác giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.

Tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên cả nước có hơn 225.000 người, tăng 30% so với năm 2008. Các lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 200.000 vụ, 302.245 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 48,39% về số vụ, 42,9% về số đối tượng so với giai đoạn 1998 - 2007; thu giữ 7.685kg heroin, 850kg thuốc phiện và hàng triệu viên ma túy tổng hợp.

Tại tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 21 với nhiều chủ trương, biện pháp, cơ chế mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. Trong đó, hỗ trợ ngân sách, tiếp tục củng cố, kiện toàn các đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và cai nghiện ma túy; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về ma túy được triển khai sâu rộng; các phong trào, chương trình, mô hình tổ chức vận động, quản lý, giáo dục, cai nghiện, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng được duy trì; nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy được phát hiện, triệt xóa; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh hàng nghìn vụ án, tội phạm ma túy.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 5.146 vụ, 6.677 đối tượng về ma túy; thu giữ 53,6kg và 351 bánh heroin; 35,01kg và 26.600 viên ma túy tổng hợp. Tòa án nhân dân các cấp xét xử sơ thẩm 2.534 vụ, 2.875 bị cáo; xét xử phúc thẩm 47 vụ, 49 bị cáo về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành từ TƯ đến địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân  trong công tác phòng, chống ma túy; tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp, nhất là tập trung bóc gỡ, triệt xóa các đường dây, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; rà soát, thống kê, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy để có biện pháp chủ động phòng ngừa, kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc chấp hành thực hiện các chủ trương, kế hoạch của TƯ và địa phương về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; tiếp tục bố trí ngân sách hỗ trợ, đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

S.T