Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt các quy định của TƯ về phòng, chống tham nhũng

18/04/2019 15:16 Số lượt xem: 1017

(BNP) - Sáng 18/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 27-CT/TW; Quy định số 11/QĐi/TW của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) năm 2018. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Sở, ban, ngành đoàn thể, cơ quan TƯ đóng trên địa bàn tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính TƯ truyền đạt, trao đổi các nội dung cơ bản của Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Quy định số 11/QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; một số điểm mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) năm 2018.

Bên cạnh đó, các quan điểm, chủ trương của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay; ảnh hưởng của tham nhũng tới sự ổn định, phát triển của đất nước; những kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng thời gian qua; giải pháp trọng tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian tới được quán triệt tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh ủy đã thông qua Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW; Quy định số 11/QĐi/TW của Bộ Chính trị; Dự thảo Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân đối với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến khẳng định, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của TƯ trong công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi được nêu trong Chỉ thị 27-CT/TW; Quy định số 11/QĐi/TW của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) năm 2018. Trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, nhất là những phản ánh, kiến nghị, tố cáo của dân đối với những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ người tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau Hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định của TƯ, tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thiện Dự thảo Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân đối với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trình BTV Tỉnh ủy ban hành trong thời gian tới.
H.T