Thống nhất ấn định, công bố số đơn vị bầu cử và thành lập các Ban bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh

01/03/2021 16:16 Số lượt xem: 820

(BNP) - Chiều 01/3, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu và thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử (BCĐBC) tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐBC tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban BCĐBC tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Hội nghị thống nhất thông qua Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu và thành lập các đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Dự thảo thành lập các Ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh được bầu 56 đại biểu HĐND tỉnh chia làm 15 đơn vị bầu cử. Trong đó, mỗi huyện có 02 đơn vị bầu cử, riêng thành phố Bắc Ninh là 03 đơn vị bầu cử, huyện Lương Tài và Gia Bình mỗi địa phương có 01 đơn vị bầu cử.

Hội nghị cũng thống nhất thành lập 03 Ban bầu cử ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Ninh với mỗi Ban bầu cử gồm 15 thành viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các thành viên UBBC tỉnh bám sát Kế hoạch của UBBC tỉnh, phối hợp triển khai chặt chẽ để thực hiện tốt các nội dung công việc được giao theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về UBBC tỉnh để có giải pháp tháo gỡ.

Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình UBBC tỉnh ký ban hành đảm bảo thời gian quy định, đồng thời, đôn đốc các Tiểu ban phục vụ bầu cử triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng được phân công; Ủy ban MTTQ tỉnh bám sát hướng dẫn của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tham mưu tổ chức các Hội nghị đảm bảo đúng thành phần, quy định, đạt hiệu quả cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh bám sát các địa bàn được phân công phụ trách để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý những vấn đề phát sinh, để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

S.T