Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 10: Dịch chuyển tuyến đường dây 35kV, 0.4kV và trạm biến áp Núi Chùa, dự án ĐTXD các tuyến đường gom để giảm ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao QL.1A – QL.38, thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1)

18/10/2019 15:09 Số lượt xem: 63

(BNP)- Ngày 17/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3715/UBND-XDCB về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu xây lắp, tư vấn và phi tư vấn thuộc dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường gom để giảm ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao QL.1A – QL.38, thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1)

 

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.

- Tên các gói thầu: Gói thầu số 10: Dịch chuyển tuyến đường dây 35kV, 0.4kV và trạm biến áp Núi Chùa; Gói thầu số 10a: Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 10.

- Giá các gói thầu: Gói thầu số 10 (đã gồm chi phí dự phòng): 866.142.000 đồng. Gói thầu số 10a: 3.381.000 đồng 

- Nguồn vốn: Đầu tư công ngân sách tỉnh (50% tổng mức đầu tư của dự án); ngân sách thành phố (từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất) và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10-11/2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 10: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 10a: Theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm.

Xem chi tiết Văn bản tại đây


 

Phòng QLDVHCC