Nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

12/06/2019 16:29 Số lượt xem: 606

(BNP) - Sáng 12/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Tham dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở có tham luận tại Hội thảo.

Theo Báo cáo Đề dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đảm bảo kịp thời, có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng lên. Trong đó, 100% các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới đảng viên. Thông qua hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã giúp cho việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết nhanh hơn, thuận lợi, tiết kiệm, hiệu quả rõ rệt. Việc kiểm tra, giám sát học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của của cấp ủy các cấp được quan tâm; công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tuy nhiên, công tác tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết ở một số địa phương, đơn vị còn chậm đổi mới, thụ động và chưa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký viết thu hoạch ở một số nơi còn mang tính hình thức, sao chép; tỷ lệ cán bộ, đảng viên ở 
một số tổ chức Đảng tham gia học tập chưa cao; chất lượng giới thiệu, truyền đạt của một số Báo cáo viên còn hạn chế… Thông qua Hội thảo nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

10/27 tham luận trình bày tại Hội thảo đều khẳng định vai trò quan trọng của công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đề cập các giải pháp về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Bên cạnh đó, các giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên trong tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết; tăng cường việc quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết cho người lao động trong các doanh nghiệp và đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng… cũng được các đại biểu đề cập tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất đánh giá cao chất lượng các tham luận và giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực đề nghị cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc quán triệt, triển khai cũng như sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn theo hướng: nội dung học tập ngắn gọn, cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; xây dựng đội ngũ Báo cáo viên có phẩm chất, năng lực, trình độ và có phương pháp truyền đạt hấp dẫn; tăng cường chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cũng như đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
H.T