Họp Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền

21/10/2019 15:52 Số lượt xem: 354

(BNP) – Sáng 21/10, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền báo cáo tiến độ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh dự, chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở dự thảo văn kiện về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền, tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào nội dung, kết cấu, một số luận cứ quan trọng trong dự thảo, đặc biệt là những kết quả đạt được, chủ đề, hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới… Các đại biểu cho rằng dự thảo cần nêu bật những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bản sắc văn hóa của vùng Bắc Ninh – Kinh Bắc, tạo điểm nhấn trên từng lĩnh vực, nhất là bổ sung lộ trình, kết quả và định hướng xây dựng thành phố thông minh.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Tổ giúp việc trong việc hoàn thành dự thảo theo đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Tổ giúp việc tiếp thu và tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện vào dự thảo. Đối với nội dung, kết cấu dự thảo, cần tiếp tục chỉnh lý, đảm bảo cân đối về kết cấu giữa các mục, cô đọng, súc tích, có tính khái quát cao, cập nhật thêm các số liệu theo Cục Thống kê. Chủ đề cần thể hiện được quan điểm, định hướng của Đảng, bản sắc văn hóa của vùng Kinh Bắc, định hướng xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đối với các mục tiêu của nhiệm kỳ sau, cần giảm số lượng chỉ tiêu đảm bảo có tính khả thi cao.

Dự thảo sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các sở ngành chức năng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 29/10.
L.V