Hơn 91% hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn

17/06/2019 15:27 Số lượt xem: 294

(BNP) - Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công tỉnh, trong 06 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận 22.762 hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của người dân và doanh nghiệp, đã giải quyết được 21.031 hồ sơ, trong đó 91,08% hồ sơ giải quyết trước thời hạn.

Người dân, doanh nghiệp đến thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm đang tiếp nhận và giải quyết 1.373/1.462 TTHC của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và 38 TTHC của các cơ quan ngành dọc gồm: Công an tỉnh; Điện lực; Chi cục thuế Thành phố Bắc Ninh; 100% TTHC được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tra cứu, giải quyết TTHC.
 
Trong 6 tháng, Trung tâm đã gửi hơn 7.000 tin nhắn thông báo kết quả giải quyết TTHC sớm trước hạn tới tổ chức, công dân; thực hiện việc thu phí, lệ phí được hơn 101 tỷ đồng.
 
Ngoài việc hướng dẫn, trả lời trực tiếp những vướng mắc của tổ chức và công dân khi đến giao dịch, Trung tâm đã triển khai xây dựng tổng đài tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và đưa vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 5/2019.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành đẩy mạnh thực hiện việc giải quyết TTHC “4 tại chỗ”, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện khác để việc giải quyết tại chỗ đạt hiệu quả cao nhất, phấn đấu Quý III/2019 đạt tỷ lệ trên 75%. Đồng thời, đưa ứng dụng sơ đồ hóa vào tích hợp với phần mềm dịch vụ công để tạo sự tiện lợi cho tổ chức, doanh nghiệp tra cứu hồ sơ giải quyết TTHC; xây dựng quy trình xử lý TTHC quản lý, điều hành theo hướng loại bỏ các quy trình rườm rà, giảm đầu mối, tiết kiệm thời gian và minh bạch hóa việc giải quyết TTHC…
S.T