Hơn 600 công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trong năm 2019

18/04/2019 16:31 Số lượt xem: 1605

(BNP) - Theo Đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa được HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua tại Kỳ họp thứ 11, trong năm 2019, tỉnh sẽ bố trí 611 công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã sẽ thực hiện theo 03 giai đoạn.

Toàn tỉnh hiện có 103 xã, thị trấn, trong đó, 44 xã, thị trấn được công nhận trọng điểm, phức tạp về về an ninh trật tự. Tổng số lực lượng Công an chuyên trách gồm 208 đồng chí; lực lượng Công an xã bán chuyên trách là 1.112 đồng chí, trong đó, Trưởng, Phó trưởng Công an xã là 230 đồng chí, Công an viên là 882 đồng chí.
 
Căn cứ tình hình thực tế yêu cầu bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, trên cơ sở khả năng đáp ứng về biên chế cán bộ, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã sẽ thực hiện làm 03 giai đoạn và hoàn thành trong quý IV/2022.
 
Mô hình bố trí Công an xã gồm: Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và cán bộ thường trực là Công an chính quy; duy trì lực lượng Công an viên bán chuyên trách đang có.
 
Cụ thể, giai đoạn 1 hoàn thành trong tháng 7/2019, thực hiện xong 48 xã, gồm: 44 xã trọng điểm, 03 xã thuộc thành phố Bắc Ninh, thị trấn Phố Mới (huyện Quế Võ) và các xã khác nếu có đủ điều kiện. Về nhân sự, trước mắt xem xét bố trí 01 Trưởng, 01 Phó Công an xã, 05 cán bộ và từ 8 - 12 Công an viên.
 
Giai đoạn 2, thực hiện bố trí Công an chính quy tại các xã còn lại hoàn thành trong tháng 9/2019, gồm 55 xã: huyện Quế Võ (11 xã), huyện Tiên Du (05 xã), huyện Yên Phong (08 xã), huyện Thuận Thành (13 xã), huyện Gia Bình (09 xã) và huyện Lương Tài (09 xã). Về nhân sự, trước mắt bố trí 01 Trưởng, 01 Phó trưởng Công an xã, 03 cán bộ và từ 07 - 10 Công an viên.
 
Như vậy, tổng số cán bộ cần để bố trí ở hai giai đoạn là 611 đồng chí, trong đó, 103 Trưởng, 103 Phó trưởng Công an xã và 405 cán bộ.
 
Giai đoạn 03, thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đến năm 2022, các phường thuộc quận Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du, Từ Sơn, Bắc Ninh và Thị xã Thuận Thành sẽ bố trí ít nhất từ 10 - 15 cán bộ Công an chính quy (01 Trưởng, 02 Phó, từ 08 - 13 cán bộ) và giữ nguyên lực lượng Công an viên thành lực lượng bảo vệ khu phố.
 
Đối với các xã thuộc Thị xã Thuận Thành, các huyện Gia Bình, Lương Tài, bố trí ít nhất từ 8 - 10 cán bộ Công an chính quy và giữ nguyên lực lượng Công an viên.
 
Việc bố trí Công an chính quy tại 103 xã trên địa bàn toàn tỉnh sẽ góp phần phục vụ cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cấp xã; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó, bảo đảm sự đoàn kết, tính ổn định và phát triển của địa phương, tạo sự đồng thuận của hệ thống chính trị và nhân dân.
S.T