Giao ban thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cụm các Tỉnh, Thành ủy phía Bắc

17/04/2019 16:24 Số lượt xem: 1174

(BNP) – Sáng 17/04, tại tỉnh Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm các Tỉnh, Thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng Chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương trao đổi tại hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo của 28 Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc và 5 Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, năm 2019 là năm thứ 3 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, đã có những tác động tích cực tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của 16 tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc được xếp trong 3 nhóm khá, tốt và rất tốt năm 2018.
 
Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Từ đó, đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. 
 
Riêng tại Bắc Ninh, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao niềm tin của nhân dân với chính quyền, với Đảng.
 
Tại Hội nghị, cùng với việc làm rõ hơn 
những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện; nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả làm theo gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức.
 
Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham luận cũng như kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05, đã tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương, đơn vị, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
 
Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị giao ban lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào năm thứ 4 của nhiệm kỳ Đại hội XII, các Tỉnh ủy, Thành ủy, trực thuộc Trung ương bước vào năm thứ 4 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, đặt ra cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh chống tham nhũng trước những yêu cầu ngày càng cao có tính quyết định. Đồng thời, cũng là năm đánh dấu mốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì vậy, các Tỉnh, Thành ủy phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, liên tục, sinh động, hiệu quả, phát huy thế mạnh của các loại hình tuyên truyền báo chí, không để tình trạng thông tin rời rạc để thông tin chìm khuất, lẫn với các dòng thông tin khác. Đồng thời tiếp tục học tập, quán triệt chủ đề năm 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực hiện kiểm tra các quy định của Đảng.
T.M