HĐND tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

17/04/2019 15:25 Số lượt xem: 1790

(BNP) - Sáng 17/4, tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVIII đã xem xét, quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân Ủy viên UBND tỉnh.

Tại Kỳ họp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Bá Rồng trình bày Tờ trình của UBND tỉnh để HĐND tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Chu Văn Thảo, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên UBND tỉnh (do nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội).

Trên cơ sở thống nhất miễn nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Bá Rồng trình bày Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét, quyết định bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Hồ Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu nhất trí bầu các ông: Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Hồ Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Ngô Tân Phượng, sinh ngày 20/7/1968; nguyên quán: xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày vào Đảng: 10/2/1995; Lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế. Ông Ngô Tân Phượng từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Huyện ủy Thuận Thành.

Ông Hồ Nguyên Hồng, sinh ngày 02/8/1976; nguyên quán: xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày vào Đảng: 05/8/2002; Lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật. Ông Hồ Nguyên Hồng từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Bí thư Huyện ủy Gia Bình.
S.T