Giao ban Khối Đảng, đoàn thể quý III/2019

17/10/2019 15:48 Số lượt xem: 581

(BNP) - Sáng 17/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối Đảng, đoàn thể nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất phát biểu kết luận Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban, cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
 
Quý III, các cơ quan Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy trong triển khai các nhiệm vụ chung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh như: triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TƯ 10 (khóa XII), kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Bắc Ninh chung tay hành động vì môi trường sạch” và 3 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2019…

Bên cạnh đó, xây dựng, triển khai Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai kiểm tra, rà soát công tác cán bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình kiện toàn, điều động và bổ nhiệm cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách với cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chủ động nắm chắc tình hình, tiếp nhận, phân loại, rà soát và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp…

Quý IV/2019, các cơ quan Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của TƯ, tỉnh, trọng tâm là thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban, cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung những kết quả đạt được trong Quý III, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan Khối Đảng, đoàn thể trong quý III, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong Khối theo chức năng, nhiệm vụ rà soát lại nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt đối với những nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa hoàn thành của năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch chương trình công tác năm 2020 trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị của TƯ, tỉnh để cụ thể hóa cho từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp, trước mắt, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của BCH Đảng bộ tỉnh đảm bảo đúng tiến độ; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực, đảm bảo cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới; chỉ đạo thực hiện đánh giá, phân loại, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức TƯ.
H.T