Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Yên Phong và Từ Sơn

11/10/2019 08:07 Số lượt xem: 884

(BNP) – Ngày 10/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn huyện Yên Phong và thị xã Từ Sơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung phát biểu kết luận tại huyện Yên Phong.

Đoàn nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từ năm 2016 đến nay; chất vấn, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong thực hiện và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị từ các địa phương để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Qua giám sát cho thấy, huyện Yên Phong và thị xã Từ Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tới các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn; thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường...

Từ năm 2016 đến nay, huyện Yên Phong đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 28 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử phạt hành chính 03 đơn vị với số tiền 33,5 triệu đồng; tiếp nhận và giải quyết 5 đơn thư kiến nghị, phản ánh về môi trường. Trên địa bàn hiện có 63/74 thôn đã xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác khu vực nông thôn theo đúng quy hoạch; 
100% tổ vệ sinh môi trường hoạt động thường xuyên, không có rác thải tồn đọng lâu ngày tại các hộ gia đình; lượng rác thải phát sinh vào khoảng 149,881 tấn/ngày đêm, được xử lý bằng hình thức đốt… Đối với các làng nghề, đã xây dựng các điểm tập kết chất thải rắn; Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá đã được phê duyệt và đang trong giai đoạn tiến hành giải phóng mặt bằng...

Đối với thị xã Từ Sơn, trong 3 năm, đã thanh tra, kiểm tra được 59 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử phạt hành chính 4 đơn vị với số tiền hơn 50 triệu đồng. Theo ước tính, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày khoảng 130 tấn/ngày đêm; mỗi thôn, khu phố đều có tổ vệ sinh môi trường để thu gom rác thải từ hộ gia đình, vận chuyển đến khu vực tập kết hoặc lò đốt rác…

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cho thấy vẫn còn một số hạn chế của hai địa phương như: Các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính còn nhiều bất cập; biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đủ sức răn đe; lực lượng cán bộ làm công tác môi trường, nhất là tại các xã, phường, thị trấn còn mỏng; nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được nhu cầu; ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa cao; việc xử lý chất thải, khí thải, nước thải tại các làng nghề truyền thống gặp nhiều khó khăn...

 

Toàn cảnh buổi giám sát tại thị xã Từ Sơn.
 
Các địa phương kiến nghị với các cơ quan chức năng một số vấn đề: Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Nghị định số 155/2016 của Chính phủ cho phù hợp; hoàn thiện chính sách đối với làng nghề như quy định về bảo vệ môi trường, hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất nghề truyền thống trong khu dân cư ra khu, cụm công nghiệp làng nghề tập trung; có giải pháp mạnh mẽ trong cưỡng chế đối với các đơn vị không chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc làng nghề; tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các Dự án đầu tư chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường...
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung ghi nhận những kết quả huyện Yên Phong và thị xã Từ Sơn đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian qua, đồng thời, đề nghị thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; duy trì, phát huy trách nhiệm của tổ vệ sinh môi trường ở các khu dân cư. Đồng thời, quan tâm tới chế độ, chính sách cho thành viên tổ vệ sinh môi trường, nhất là việc hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với những đối tượng này; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...
 
Đối với những kiến nghị, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 
N.N