[Infographics] Bắc Ninh sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

11/10/2019 15:22 Số lượt xem: 875

(BNP) - Sau gần 10 năm triển khai, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

S.T