300 cơ sở kinh doanh và cán bộ quản lý được tập huấn về ATTP

18/10/2019 16:47 Số lượt xem: 270

(BNP) – Trong 2 ngày 17 - 18/10, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp với Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho 300 học viên là chủ cơ sở kinh doanh và cán bộ quản lý ATTP ngành Công thương trên địa bàn toàn tỉnh.

Lớp tập huấn tổ chức tại thành phố Bắc Ninh.

Hội nghị tập huấn được chia thành 3 lớp phân theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên đến từ Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm (Bộ Công thương) phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực ATTP như: Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương; Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATTP... Đồng thời, truyền đạt, cung cấp các thông tin chung về ATTP, nguyên nhân gây mất ATTP, các biện pháp và điều kiện đảm bảo ATTP đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm …

Hội nghị tập huấn là một kênh cung cấp thông tin trực tiếp, giúp các cơ sở kinh doanh có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ các điều kiện đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm đối với thực phẩm sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đưa ra cách phòng ngừa và khắc phục hợp lý cho cơ sở kinh doanh thực phẩm, góp phần làm giảm thiểu nguy cơ gây mất ATTP.  
L.M