150 làng, khu phố được công nhận làng Quan họ thực hành

14/10/2019 14:58 Số lượt xem: 800

(BNP) – Theo Quyết định số 1583/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh ban hành, 150 làng, khu phố trên địa bàn tỉnh được công nhận làng Quan họ thực hành đợt 1 – năm 2019.

Lớp học nâng cao kỹ năng của CLB Quan họ Đương Xá (thành phố Bắc Ninh).

Trong đó, huyện Lương Tài là địa phương có nhiều làng, khu phố được công nhận làng Quan họ thực hành nhất với 32 làng. Huyện Yên Phong có 28 làng; Gia Bình có 27 làng; thành phố Bắc Ninh có 20 làng, khu phố; Quế Võ có 18 làng; Tiên Du có 10 làng; thị xã Từ Sơn có 09 làng, khu phố và Thuận Thành có 06 làng, khu phố được công nhận. Qua đó, nhằm động viên, khích lệ các làng, câu lạc bộ Quan họ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tích cực bảo tồn và phát huy giá trị của Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Đến nay, toàn tỉnh có 519 làng Quan họ thực hành và mỗi làng được hỗ trợ 20 triệu đồng/lần/năm theo quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động của tỉnh.

Làng Quan họ thực hành là làng có tổ chức sinh hoạt ca hát Dân ca Quan họ, cụ thể như: Câu lạc bộ Quan họ, đội văn nghệ có hoạt động định kỳ, thường xuyên; có ít nhất 2 thế hệ tham gia sinh hoạt trong tổ chức; có hoạt động truyền dạy và tổ chức giao lưu Dân ca Quan họ… 
T.L