Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính

25/10/2017 22:18 Số lượt xem: 366

Ngày 18/10/2017, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Nội chính 9 tháng năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan khối Nội chính của tỉnh và Thường trực các huyện, thị, thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận hội nghị 

9 tháng qua, các cơ quan trong khối Nội chính bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chương trình công tác, chủ động thực hiện nhiệm vụ: Kịp thời nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, tôn giáo, đô thị, văn hóa, tư tưởng, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cháy, nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chủ động phương án xử lý các tình huống diễn biến phức tạp có thể xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm của tỉnh; duy trì và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ cả hai mặt công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

Các đại biểu trao đổi, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế trong công tác Nội chính thời gian qua như: Công tác dự báo trên một số mặt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn chưa được quan tâm đúng mức; tình hình an ninh, trật tự ở một số vùng nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; một số vi phạm, tội phạm có chiều hướng gia tăng, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng còn xảy ra nhiều; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết một số vụ việc, vụ án còn chưa chặt chẽ; chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao;…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất yêu cầu các cơ quan trong khối Nội chính: Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về kiểm tra, giám sát các việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tiếp tục nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; giải quyết dứt điểm các điểm phức tạp an ninh nông thôn và an ninh tôn giáo, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 và chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2018; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo Quy định số 03-QĐ/TU và Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan trong khối; Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tố tụng tham mưu, đề xuất lựa chọn một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm để Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí và một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website