Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

11/07/2017 14:39 Số lượt xem: 61

Chiều 10/7/2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành Thanh tra đã bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và đạt được những kết quả quan trọng. Toàn ngành đã triển khai 3.847 cuộc thanh tra hành chính và hơn 136.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 29.510 tỷ đồng, gần 5.000 ha đất, xử phạt hành chính gần 2.500 tỷ đồng, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý gần 10.000 tỷ đồng…

Công tác tiếp dân , xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo có xu hướng tăng cả số vụ việc, đoàn đông người và tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xử lý gần 89.000 đơn đủ điều kiện xử lý; đã giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 72%. Thông qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại quyền lợi cho 750 công dân số tiền 32 tỷ đồng, 4 ha đất…

Công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Công tác quản lý nhà nước về phòng ngừa, phòng chống tham nhũng từng bước đi vào chiều sâu, nhất là công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện các thể chế phòng chống tham nhũng…

Trong những tháng cuối năm, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các cơ quan thanh tra thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra. Đồng thời, quan tâm xem xét xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương công tác thanh tra của các cấp, Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương trong thời gian qua, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật của Nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như tiến độ thực hiện một số cuộc thanh tra còn chậm, số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít, hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm, tỉ lệ thấp, có vụ việc còn thiếu khách quan, chính xác, công dân không đồng tình dẫn đến khiếu nại bức xúc, kéo dài…

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng mong muốn Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra phải đóng vai trò chủ đạo trong việc tham mưu cho các cấp, các ngành, địa phương trong việc thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017 gắn với thanh tra đột xuất, thanh tra hành chính, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, chú ý các lĩnh vực có nhiều tiêu cực, tham nhũng, các vấn đề mà dư luận xã hội bức xúc.

Cùng với đó, tiếp tục chú trọng xây dựng ngành, lực lượng thanh tra trong sạch, vững mạnh, nhất là kiện toàn cán bộ, tăng cường cơ sở, chú ý bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, có nhận thức đúng đắn về phục vụ nhân dân và hiểu biết về pháp luật, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân.

Ngay sau hội nghị, bên cạnh việc nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Thanh tra tỉnh phối hợp với các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành tổng kết thi hành Luật Thanh tra năm 2010, đồng thời, tổ chức 3 đoàn thanh tra rà soát và có hướng xử lý dứt điểm 72 vụ việc ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng kế hoạch thanh tra các dự án nước sạch có sử dụng vốn và nhận hỗ trợ của tỉnh; thực hiện kế hoạch thanh tra cuối năm 2017 và định hướng công tác thanh tra năm 2018 đối với các Sở, ngành, địa phương nhằm tránh hiện tượng trùng lặp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật.

Nguồn: bacninh.gov.vn

Liên kết website