Khai trương Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh

11/07/2017 14:38 Số lượt xem: 55

Chiều ngày 4/7/2017, UBND thành phố Bắc Ninh khai trương Trung tâm Hành chính công thành phố. Dự lễ khai trương có các đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Bắc Ninh cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh           

Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh được thành lập thí điểm theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 26-4-2017 của UBND tỉnh, là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Bắc Ninh. Cơ cấu tổ chức gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc; có 2 bộ phận là Hành chính-Tổng hợp, Tiếp nhận và trả kết quả.

Trung tâm có diện tích 840 m2, tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng, gồm phòng làm việc, sảnh tiếp đón, không gian chờ, sân vườn… Trung tâm có 22 quầy giao dịch, được đầu tư trang thiết bị hiện đại với phần mềm dịch vụ công cấp độ 3, 4; màn hình cảm ứng tra cứu thủ tục hành chính; hệ thống lấy số chờ phục vụ, wifi…đáp ứng phục vụ được khoảng 100 lượt người trong cùng một thời điểm. Hiện tại, tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả tại Trung tâm là 232 thủ tục của 15 cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành đề nghị Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo, cán bộ Trung tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn xây dựng quy chế phối hợp; tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra giám sát; thường xuyên rà soát, kiến nghị điều chỉnh thời gian xử lý các thủ tục hành chính, cắt giảm, lược bớt quy trình rườm rà; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quan tâm trong công tác phối hợp, giúp đỡ Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh trong quá trình vận hành…từ đó đưa Trung tâm vào hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, chính quyền điện tử, đóng góp vào công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website