Gần 6.000 hồ sơ được giải quyết trước thời hạn

13/09/2017 20:56 Số lượt xem: 129

Tính đến hết tháng 8/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận 8.271 hồ sơ của công dân và doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC); đã giải quyết được 7.333 hồ sơ, trong đó, có 5.816 hồ sơ sớm hơn thời gian quy định.

Giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Các Sở, ngành có lượng hồ sơ đăng ký thực hiện TTHC lớn là: Sở Kế hoạch và Đầu tư (1.592 hồ sơ); Ban Quản lý các KCN tỉnh (1.248 hồ sơ), Sở Tư Pháp (1.268 hồ sơ), Sở Tài nguyên và Môi trường (896 hồ sơ). Trong đó, các TTHC tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lao động Việt Nam, lý lịch tư pháp…

Bên cạnh đó, đã có 3.045 lượt công dân, doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm, trong đó 98% người dân đánh giá hài lòng đến rất hài lòng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết TTHC, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện vận chuyển hồ sơ từ Trung tâm đến các cơ quan, đơn vị và nhận kết quả từ các cơ quan, đơn vị về Trung tâm, đồng thời, thực hiện việc gửi tin nhắn thông báo kết quả giải quyết TTHC tới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành trong việc rà soát, bổ sung TTHC, tiến tới đưa 100% TTHC của các Sở, ngành áp dụng tại Trung tâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện việc rà soát các TTHC liên thông giữa các Sở, ngành và cơ quan cấp trên./.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website