Điểm báo tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 09/3/2019 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

12/03/2019 09:06 Số lượt xem: 163

Thông tin đáng chú ý trong tuần: Kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3. Chuyển hồ sơ về những sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 sang Bộ Công an xem xét, xử lý. Truy tố 4 nguyên lãnh đạo Vinashin. Xét xử sở thẩm 23 bị cáo nguyên cán bộ, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Giang Thành.

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Tiền Phong, Giáo dục, Giao thông, Hải quan, An ninh Thủ đô, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, VietnamNet, Đài THVN, TTXVN (04-3) cho biết, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ về những sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 sang Bộ Công an xem xét, xử lý. Bên cạnh đó, về vấn đề xử lý trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, sai phạm nêu tại Kết luận thanh tra. Theo kết luận thanh tra, việc điều chỉnh, tăng tổng mức đầu tư tăng thêm 4.200 tỷ đồng ở dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên là thiếu cơ sở pháp lý, ảnh hưởng hiệu quả dự án. Mặt khác, thực tế dự án này đã kéo dài, chậm tiến độ trên 10 năm, đã tạm dừng thi công từ năm 2013 đến nay. Mặc dù tổng mức đầu tư của dự án đã tăng nhưng toàn bộ các hạng mục chính chưa hoàn thành. Nhà thầu là Công ty Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc chưa chuyển đủ thiết bị theo danh mục, tình trạng máy móc thiết bị hư hỏng, sai khác về xuất xứ, thông số kỹ thuật làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án… Trước những dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ, trong đó có sai phạm liên quan đến việc Tổng Giám đốc TISCO và một số cán bộ ký hợp đồng, văn bản tiếp nhận nhiều loại máy móc, thiết bị không đúng chủng loại, thông số kỹ thuật; phê duyệt và thanh toán nhiều khoản tiền cho nhà thầu vi phạm quy định.

Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết (05-3) đưa tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2019. Đây là hoạt động quan trọng nhằm phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Để giám sát và phản biện xã hội thật sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và xây dựng các quy chế, quy định về tiếp thu ý kiến, kiến nghị từ hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân,Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Đại đoàn kết, Tiền Phong, Xây dựng, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN  (05-3) đồng loạt đăng tải nội dung Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong tháng 3-2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung bám sát tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2019 đã thống nhất tại Hội nghị toàn quốc của Ngành, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả; tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tham mưu hoàn thành việc tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về định hướng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nghiên cứu, tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng. Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Toàn ngành triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định về nêu gương. Xây dựng công tác cán bộ phải thật sự trong sạch, lành mạnh, dân chủ, khách quan, trung thực để tìm ra đội ngũ cán bộ trong sáng, công tâm và gương mẫu; chống tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Công an TP. Hồ Chí Minh, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (06-3) đưa tin về Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Bộ Công an với với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và cơ quan thông tấn, báo chí về hoạt động thông tin, tuyên truyền. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong năm 2018, sự phối hợp, tham gia đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và thông tin tuyên truyền đã góp phần làm cho Nhân dân ngày càng hiểu, tin yêu và giúp đỡ Công an nhân dân; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, là nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và triển khai, thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 2019, Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới...

Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Thanh tra, Đời sống và Pháp luật, Giáo dục, Tiền Phong, Văn hóa, Thanh Niên, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Vnexpress, Đài THVN, Đài TNVN (07-3) phản ánh các nội dung của Phiên giải trình về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trong các năm 2017, 2018, đầu năm 2019 và giải pháp trong thời gian tới do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức. Ủy ban Tư pháp đề nghị các bộ, ngành giải trình nhiều nội dung bức xúc mà dư luận quan tâm. Đó là, hệ thống văn bản pháp luật còn những quy định không phù hợp, gây khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Công tác chỉ huy, điều khiển giao thông hiện nay chủ yếu vẫn là thủ công; việc răn đe, giáo dục ý thức pháp luật của người tham gia giao thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hiệu quả chưa cao, thậm chí một số trường hợp còn biểu hiện “nhờn” luật do cán bộ tuần tra, kiểm soát tiêu cực trong xử lý. Cử tri phản ánh bằng mắt thường cũng có thể phát hiện xe quá tải nhưng thực tế các xe quá tải vẫn lưu thông trót lọt; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, chưa gắn đồng bộ hệ thống camera giám sát trong tuần tra, kiểm soát. Một số cán bộ còn hạn chế về năng lực, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ, thậm chí có tình trạng “bảo kê” cho vi phạm. Công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông còn sơ hở, dẫn đến số lượng vi phạm lớn; tại nạn giao thông đường bộ và đường sắt trong năm 2018 làm 8.190 người chết; 14.792 người bị thương. Báo cáo cũng đã chỉ ra hàng loạt những hạn chế, bất cập trong quản lý nhà nước được cho là nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và tai nạn giao thông…  Tuy nhiên, cử tri phản ánh đến nay, hầu như các vụ tai nạn giao thông chưa có cá nhân, tập thể nào bị xử lý liên quan đến lỗi kết cấu hạ tầng giao thông…  Sau Phiên giải trình, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả và kiến nghị gửi đến các cơ quan hữu quan.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Công lý, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, An ninh Thủ đô, Thanh Niên, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (08-3) đồng loạt đăng tải các nội dung Kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: 1) Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì, thành phố Hà Nội. 2) Xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Thư và Đại tá Đào Ngọc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Ngọc Thư và Đào Ngọc Tuấn. 3) Xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Đại tá Nguyễn Hải Châu, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Đại tá Phạm Ngọc Dũng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí Nguyễn Hải Châu và Phạm Ngọc Dũng. 4) Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp. Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. 5) Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 trường hợp; cho ý kiến vào dự thảo Quy định trách nhiệm chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Báo Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Tiền Phong, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Bảo vệ pháp luật, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (04-3) dẫn nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra năm 2014-2015 trong việc đấu thầu mua 7 mặt hàng thuốc thuộc Gói thầu thuốc theo tên Generic tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Kết quả điều tra cho thấy qua kết quả đấu thầu, hành vi đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu sai nhóm thuốc đối với 7 mặt hàng thuốc trong gói thầu thuốc theo tên Gerenic năm 2014-2015 của Giám đốc Sở Y tế và các thành viên của tổ chuyên gia, giúp việc là có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả thiệt hại hơn 559 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.

Báo Nhân Dân, Bắc Giang, Công an nhân dân, Đấu thầu, Khoa học và Đời sống (04-03) đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lực, cán bộ Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang và Thân Ðức Thanh, Trưởng phòng Ðo đạc bản đồ, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về tội "Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất". Được biết, hai bị can đã có quá trình tham gia triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động. Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Báo Nhân Dân, Lao Động, Tiền Phong, Thanh tra, Giao thông, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài TNVN (4-3) thông tin về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu và Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), Chi nhánh Bạc Liêu. Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu giữ quyền công tố, truy tố 3 bị can là Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu; Quách Lạc, nguyên Giám đốc và Trần Thanh Hoa, nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng giao dịch khách hàng Ngân hàng Navibank, chi nhánh Bạc Liêu về tội “Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Báo Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Đấu thầu, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Hà Nội mới, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN (05-3) dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 nguyên lãnh đạo Vinashin, gồm: Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV; Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính Vinashin về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Theo kết luận điều tra, nhằm tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin về Tập đoàn dầu khí VN (PVN), Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để thực hiện đề án tái cơ cấu. Vinashin đã sử dụng một số lượng tiền lớn để gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng OceanBank, Chi nhánh Thăng Long để lấy lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, sau đó 04 bị cáo trên đã nhận của OceanBank 105 tỷ đồng chia nhau.

Báo Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong (05-3) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 23 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu (CCHQCK) quốc tế Hà Tiên và Giang Thành thuộc Cục Hải quan Kiên Giang. Các bị cáo: Văn Công Hoàng (nguyên Chi cục trưởng CCHQCK quốc tế Hà Tiên); Nguyễn Xuân Diệu, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Minh Chiến, Huỳnh Mạnh Trí (nguyên Phó Chi cục trưởng CCHQCK quốc tế Hà Tiên); Phạm Quốc Thuấn (nguyên Phó Chi cục trưởng CCHQCK quốc gia Giang Thành); Đinh Xuân Thảo, Phù Thụ Minh, Nguyễn Thanh Truyền, Bùi Văn Mạnh, Phùng Việt Hùng, Trần Văn Thuận, Lê Văn Sánh, Đặng Việt Đức, Trần Lợi Tài, Trần Văn Vũ, Lê Hoàng Thảo, Nguyễn Thành Huy, Lê Duy Khánh, Trần Quốc Trung và Trương Công Bằng, nguyên công chức tại hai chi cục trên, cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai bị cáo: Phạm Thành Nguyên và Phan Quốc Cường bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 23 cán bộ hải quan đưa ra xét xử đợt này có liên quan đến vụ án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền hoàn thuế do Trần Hữu Thọ (chủ doanh nghiệp tư nhân Hữu Thành Vinh, Khánh Lý, Tường Ngọc Vy), Huỳnh Văn Trong (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Huỳnh Trang) và một số đối tượng khác thực hiện từ năm 2010 đến tháng 7-2013.

Theo tin từ Báo Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Giao thông, Đấu thầu, Doanh nghiệp Việt Nam, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên (06-3), Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Bình, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 10, Vườn quốc gia Yók Đôn đề điều tra hành vi “Nhận hối lộ”. Theo thông tin ban đầu, ông Bình đã có hành vi nhận nhiều triệu đồng của Phan Hữu Phượng (Phượng “râu”), trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để Phượng vận chuyển gỗ lậu trót lọt qua trạm kiểm lâm của mình. Liên quan đến vụ án  “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và “Đưa hối lộ” liên quan đến trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can hàng chục đối tượng, cán bộ liên quan đến việc phạm tội của Phượng “râu”. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Đài TNVN, TTXVN (08-3) cho biết, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, có nhiều hơn nữa những tác phẩm xuất sắc tham dự giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục khẳng định bản lĩnh tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Mỗi tác phẩm cần bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), đặc biệt là Quy định số 124-QÐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên… Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có hình thức khen thưởng trực tiếp những cơ quan báo chí có những bài viết xuất sắc, có kết quả cụ thể đấu tranh với hiện tượng tiêu cực, lãng phí đang diễn ra.

TIN QUỐC TẾ

Báo Tiền Phong (04-3) đưa tin, trong ngày 26-02-2019, Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc đã thông báo bắt giữ 3 và khởi tố 1 cán bộ, gồm: Ngô Trinh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm quốc gia vì có dấu hiệu phạm tội lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ; Cận Tuy Đông, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Hà Nam bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ; Lý Sĩ Tường, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Chính Hiệp thành phố Bắc Kinh bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ. Cả ba người này hiện đã bị hoàn thiện hồ sơ để truy tố. Người bị Viện Kiểm sát tối cao khởi tố về tội nhận hối lộ là Tăng Chí Quyền, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Quảng Đông.

Báo Thanh tra (08-3) cho biết, ông Paul Manafort, người từng đứng đầu chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị kết án 47 tháng tù giam vì các tội danh gian lận thuế và tài khoản ngân hàng./.

Nguồn: noichinh.vn

Liên kết website