Điểm báo tuần từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

09/04/2019 08:00 Số lượt xem: 132

Thông tin đáng chú ý trong tuần: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương về tình hình khai thác cát sỏi trái phép. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Truy tố nguyên Giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương, trực thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam. Truy tố 9 bị can, nguyên là cán bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương về tình hình khai thác cát sỏi trái phép

    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại đoàn kết, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03-4) đưa tin, đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương về tình hình khai thác cát sỏi trái phép, đang gây bức xúc dư luận xã hội. Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các bộ ngành, địa phương công tác quản lý Nhà nước về khai thác cát sỏi trái phép có kết quả nhất định. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng cát và đem lại nguồn thu cao nên tình hình khai thác cát sỏi trái phép bùng phát trở lại, có nơi còn mang tính công khai, lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Các đơn vị có giấy phép khai thác khoáng sản lợi dụng kẽ hở của pháp luật, sự thiếu kiểm tra giám sát, buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng để khai thác ngoài diện tích, vượt độ sâu dẫn đến sạt lở bờ sông, gây sạt lở đất canh tác, biến đổi dòng chảy, thất thoát tài nguyên, an toàn đê điều, mất an ninh trật tự trên địa bàn… Tình trạng này đã được các cơ quan báo chí phản ánh và đơn thư tố giác tội phạm của nhân dân gửi đến các ban ngành từ địa phương đến Trung ương. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, dư luận xã hội bức xúc và có thông tin về việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, có dấu hiệu bao che, có nơi xử lý, có nơi không xử lý tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Do đó, tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đại biểu cần thảo luận, đánh giá nghiêm túc, khách quan, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế yếu kém, đề xuất giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác cát sỏi trái phép đang gây hậu quả lớn về thất thoát tài nguyên, sạt lở bờ sông, thiệt hại hoa màu, mất an ninh trật tự của địa phương… 

 

    Báo Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lào Cai, Công an nhân dân, Quan đội nhân dân, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04-4) cho biết, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lào Cai qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của tỉnh được tiến hành nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế ba năm 2016-2018 bình quân 10,1%/năm (cao hơn bình quân chung cả nước); thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành tăng từ 47,4 triệu đồng lên 61,84 triệu đồng năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản giảm tỷ trọng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ. Tỉnh đã hoàn thành nhiều công trình lớn trên địa bàn; môi trường đầu tư được cải thiện; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao; bản sắc văn hóa các dân tộc được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Các lĩnh vực phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn đạt nhiều kết quả tốt. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... bước đầu tạo những chuyển biến tích cực. Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Lào Cai trên các lĩnh vực, gợi mở những vấn đề Lào Cai cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Lào Cai, tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Thanh tra, Văn hóa, Giáo dục và Thời đại, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Người lao động, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (05-4) phản ánh các nội dung của Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về các dự án Luật giáo dục (sửa đổi), Luật thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của dự án Luật đầu tư công sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là ba dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và đại biểu Quốc hội với nhiều quy định mới, khó, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền cơ bản của công dân của pháp nhân thương mại; đến hiệu quả quản lý, sử dụng đầu tư công và có nhiều vấn đề chưa có tiền lệ ở nước ta. Do đó rất cần sự đóng góp ý kiến của đại biểu Quốc hội để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Trong thời gian qua, kết quả hoạt động thực tế thời gian qua đã khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; thông qua đó tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật trước khi trình Quốc hội.

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Tiền Phong, Công lý, Nhà báo và Công luận, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Văn hóa, Giáo dục và Thời đại, Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Vnexpress, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05-4) thông tin, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Quy hoạch nhằm mục tiêu sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới. Theo quy hoạch, đối với báo và tạp chí in, sắp xếp hệ thống các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm (trong đó có một ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm khác). Các cơ quan báo sau khi sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cấp bộ, ngành Trung ương (trừ các quân khu, quân chủng)... Ban Chấp hành Trung ương có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản. Báo Nhân Dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Đến năm 2020, mỗi ban đảng Trung ương có không quá một tạp chí in... Văn phòng Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan có một cơ quan báo in và một cơ quan tạp chí in. Bộ, cơ quan ngang bộ có một cơ quan báo và một cơ quan tạp chí. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ nếu tiếp nhận thêm cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, các doanh nghiệp được có tối đa hai cơ quan báo nhưng chậm nhất đến năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp (còn một cơ quan báo). Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện... Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, một cơ quan tạp chí thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh. 

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (07-4) cho biết, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Kon Tum. Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Kon Tum đã vận dụng hợp lý và sáng tạo những định hướng lớn trong Cương lĩnh Đại hội XII của Đảng và đạt được những thành quả rõ rệt, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nhờ đó, từ một tỉnh có điều kiện đặc biệt khó khăn, đến nay kinh tế - xã hội của tỉnh đã thay đổi đáng kể. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn được tiến hành thận trọng. Khối đại đoàn kết được củng cố và tăng cường, quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị an toàn xã hội. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những sáng tạo trong vận dụng đường lối của Đảng ở các tỉnh Tây Nguyên. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Cương lĩnh 2011; động viên tỉnh tiếp tục cố gắng, phát huy những thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các tỉnh phải luôn coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng với quyết tâm chính trị cao, cách làm phù hợp và đạt nhiều kết quả quan trọng; chăm lo xây đựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số…

 

    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

    Báo Thanh Niên, Đài TNVN (02-4) đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Thành Công, nguyên Giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương, trực thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam, về tội “Lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, Lê Thành Công tự ý thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh của Công ty để  bảo lãnh cho Công ty Tấn Phát của Dương Thanh Cường vay vốn ngân hàng, gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh 6 hơn 134,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công đã có hành vi trái luật và vượt thẩm quyền khi ký hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ cho doanh nghiệp bên ngoài khi không thực hiện các thủ tục định giá và đấu giá đất theo quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Tập đoàn dệt may Việt Nam 33,8 tỷ đồng. Tổng cộng, Lê Thành Công phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại 168,2 tỷ đồng.

 

    Báo Gia Lai, Tài nguyên và Môi trường, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (02-4) cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra cáo trạng truy tố 9 bị can, nguyên là cán bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ và “Tham ô tài sản”. Cáo trạng nêu rõ, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hơn 8.000 ha rừng, từ năm 2011 đến tháng 5-2017, đơn vị này đã để cho nhiều cá nhân lấn chiếm, làm mất quyền sử dụng tổng cộng hơn 2.487 ha đất lâm nghiệp và gây thiệt hại hơn 278 ha rừng. Không chỉ vậy, từ năm 2012 đến năm 2016, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ còn để ngoài sổ sách, không chứng minh được việc sử dụng hợp pháp, có dấu hiệu vụ lợi hơn 1,2 tỷ đồng... Cơ quan điều tra xác định, để xảy ra những sai phạm đó, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Đức, nguyên Trưởng ban và ông Đặng Văn Cườm, nguyên Kế toán trưởng.

 

    Báo Khánh Hòa, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Giao thông, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ (04-4) theo nguồn tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa), cho biết đã có văn bản gửi Công an tỉnh Khánh Hòa trình báo vụ việc thất thoát tiền của khách hàng tại Agribank Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa. Agribank Khánh Hòa cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ, nhân viên giao dịch Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm, gồm: Giám đốc Phòng giao dịch Trần Thị Hằng; Phó Giám đốc Phòng giao dịch Lê Thị Thu Uyên và giao dịch viên Lưu Thị Thanh Linh để phục vụ công tác kiểm tra. Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bị chiếm đoạt vẫn chưa xác định được con số cụ thể. 

 

    Báo Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Quảng Bình, Dân trí, Đài TNVN (06-4) cho biết, ông Đinh Thanh Lam, Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì hành vi móc nối với doanh nghiệp nghiệm thu, thanh lý hợp đồng công trình “thần tốc” để rút ruột tiền dự án “xử lý chống lầy, lầy lún đường vào bãi rác” và “xử lý ô nhiễm bãi rác”. Dù hai gói thầu trên với số lượng công việc khá lớn nhưng chỉ ít ngày sau khi ký quyết định chỉ định thầu, ông Lam đã ký liên tiếp hai biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng để thanh toán số tiền 161 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa còn được cấp thêm 50 triệu đồng khác để khắc phục hậu quả do bão lũ tại bãi rác thải của huyện. Sau khi bị các cơ quan chức năng phát hiện sai phạm, ông Đinh Thanh Lam đã nộp lại 211 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước huyện, đồng thời nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì những sai phạm trên.

 

    TIN QUỐC TẾ

 

    Vnexpress (04-4) cho biết, Toà án nhân dân thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc xét xử Trần Thụ Long, cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh An Huy về tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, tiết lộ thông tin nội bộ. Tòa án đã tuyên phạt Trần Thụ Long mức án chung thân, đồng thời tước bỏ mọi quyền lợi chính trị trọn đời, tịch thu tài sản cá nhân để sung công quỹ. Theo cáo trạng, từ năm 1994 đến năm 2016, Trần Thụ Long đã lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ để giúp nhiều đơn vị hưởng lợi, cá nhân thăng quan tiến chức. Số tiền mà cựu quan chức này nhận hối lộ lên tới hơn 270 triệu nhân dân tệ (khoảng 40,25 triệu USD). Ngoài ra, ông này còn tiết lộ các thông tin nội bộ để mở đường cho giao dịch cổ phiếu phi pháp, tư lợi cá nhân hàng triệu tệ.

 

    Báo Thanh tra (05-4) dẫn nguồn tin của hãng AFP cho biết, Tòa án Cấp cao của Croatia vừa tuyên án đối với cựu Thủ tướng Ivo Sanader, theo đó, gia tăng thời gian phạt tù lên 6 năm về tội danh tham nhũng và ra lệnh bắt giữ ngay lập tức. Ông Sanader bị buộc tội tham nhũng trong vụ mua bán bất động sản ở Thủ đô Zagreb hồi năm 2009. Theo cáo trạng, ông Sanader đã gây sức ép buộc Nội các mua một tòa nhà ở Zagreb cho Bộ Phát triển nông thôn với giá gấp đôi giá thị trường. Chính phủ đã chi 3,5 triệu Euro để mua tòa nhà này, nhưng trong đó 2,3 triệu Euro được chuyển trực tiếp cho ông Sanader. Ngoài án tù 6 năm, ông Sanader còn phải trả lại hơn 2 triệu USD tiền lãi từ khoản tiền tham nhũng./.

Nguồn: noichinh.vn

Liên kết website